Home

Welkom bij Warmtebedrijf Apeldoorn

Onze missie is het versnellen van de energietransitie in Apeldoorn/ Ugchelen Buiten. De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, duurzame bronnen. Dit doen we door een slim groen warmtenet te realiseren.

Schematische weergave van een slim groen warmtenet
Een slim groen warmtenet

Een warmtenet is slim omdat hierin vraag en aanbod op afstand afgestemd worden, zodat de continu gegarandeerde warmtelevering steeds efficiënt verloopt. Hierdoor en door de toepassing van slimme, moderne warmteleidingen, is ook temperatuurverlies over de leidingen tot een minimum beperkt. Daarom spreken we, in plaats van het vroegere ‘Stadsverwarming’ met alle kinderziektes van dien, nu liever van een slim groen warmtenet.  De mogelijkheden gaan nog veel verder; Het warmtenet is ‘groen’ omdat er allerlei duurzame bronnen op kunnen en worden aangesloten; denk aan restwarmte van de industrie, duurzame biogrondstoffen, (collectieve) zonnewarmte en aardwarmte.

Slim warmtenet

Een slim warmtenet

Een slim groen warmtenet begint met een wijkwarmtenet en een kleine opweklocatie. Warmtebedrijf Apeldoorn heeft daarom een Buurtwarmte-unit aangesloten op het nieuwe wijkwarmtenet van Ugchelen Buiten. De Buurtwarmte-unit zorgt voor warm water in een slim warmtenet. Via dit warmtenet ontvangen de aangesloten woningen in Ugchelen Buiten  duurzame warmte voor hun ruimteverwarming en de verwarming van hun tapwater. Groene warmte; een duurzaam, toekomstbestendig alternatief. Hieronder leest u meer.

Buurtwarmte

De groene warmte voor de nieuwbouw wordt geleverd via een lokaal warmtenetwerk. In de aanleg hiervan, trekt Warmtebedrijf Apeldoorn gezamenlijk op met de gemeente Apeldoorn.

Buurtwarmte-unit
De groene warmte wordt geproduceerd door een Buurtwarmte-unit. Dat is nu een tijdelijke unit die deels gebruik maakt van pellets. Wij verwachten de definitieve installatie in oktober 2022 in gebruik te stellen; deze draait volledig op duurzame NTA 8080 gecertificeerde pellets, gemaakt van restmateriaal (zaagsel) uit de Nederlandse houtverwerkende fabrieken.

Geluid
Het systeem veroorzaakt geen geluidshinder.
Afhankelijk van de buitentemperatuur varieert de frequentie, maar in de winter worden er ca. 1x in de 2 weken nieuwe pellets geleverd. Het lossen hiervan kan wel gepaard gaan met enig geluid.

Geur 
De reguliere situatie is dat er waterdamp vrijkomt. Vanwege de volledige verbranding is er op die momenten geen sprake van rook of geur. Bij koude is het mogelijk om die warme waterdamp uit de schoorsteen te zien komen (stoom met water).

Wel heeft het systeem te maken met regelmatige starts en stops; bij onderhoud of bijvoorbeeld bij het opschakelen bij een warmte-piekvraag in de ochtenden. Daarbij is de verbranding tijdelijk onvolledig, omdat het systeem dan op temperatuur moet komen. Op die momenten kan er tijdelijk enige geur waarneembaar zijn. Dit valt onder het regulier functioneren van de installatie. Eventuele hinder is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij een matige wind is de geur naar alle waarschijnlijkheid minder waarneembaar dan bijvoorbeeld op een windstille dag.

Voor het maken van groene warmte benutten we dus lokale en regionale pellets zonder ander nut. Met elkaar realiseren we een duurzaam Apeldoorn!

Lees alles op de website van de beheerder van de installatie: www.duurzaamopwekkenapeldoorn.nl

Voordelen

Beperking van uw CO₂-uitstoot

Een keuze voor groene warmte is een keuze waarmee u uw CO₂-uitstoot direct tot wel 90% terugbrengt en meewerkt aan het beperken van klimaatsverandering. U kiest bewust voor een gezondere leefomgeving voor uzelf, en voor de komende generaties. Een nieuwbouwwoning met groene warmte en enkele m2’s aan zonnepanelen op het dak, is al gauw volledig klimaatneutraal!

U kiest voor een duurzame brandstof.

Biogrondstoffen zijn CO₂-neutrale, hernieuwbare grondstoffen. Bij verantwoord snoeien, groeit er meer terug dan er verbruikt wordt. Fossiele brandstoffen zoals we die nu nog gebruiken, worden schaarser en zijn vervuilend. Bovendien zorgen fossiele brandstoffen zoals aardgas ook voor andere problematiek, denk bijvoorbeeld aan Groningen.

Een veilig alternatief

In uw huishouden is geen gasinstallatie en CV-ketel meer nodig. Er wordt bovendien elektrisch gekookt. U heeft geen last meer van het mogelijk aan laten staan van het vuur of het gas, en ook het risico op koolmonoxidevergiftiging is verleden tijd.

Meer comfort dan bij aardgas:

U krijgt één aanspreekpunt voor al uw vragen en u wordt volledig ontzorgd door onze service. U kunt 24/7 contact met het servicenummer opnemen met vragen over de installatie, onderhoudsverzoeken of zelfs het laten verhelpen van een storing. De warmteset blijft in eigendom van Warmtebedrijf Apeldoorn; wanneer er iets mee is, komt onze warmteservice dit oplossen en zo nodig wordt de set kosteloos vervangen. Kortom: u wordt volledig ontzorgd voor hetzelfde geld als aardgas, met een optimale energie-efficiëntie en een prettig klimaat bij u in huis!

De toekomst is nog duurzamer

Warmtebedrijf Apeldoorn zet zich in voor een versnelling van de energietransitie en neemt een actieve rol in het steeds verder verduurzamen; Wij onderzoeken de mogelijkheden van het aansluiten van diverse duurzame bronnen op het warmtenet, om de warmtevoorziening steeds robuuster ter maken.

Warmtebedrijf Apeldoorn onderzoekt of op termijn ook restwarmtelevering door de Apeldoornse industrie te realiseren valt. Zo wordt restwarmte niet langer verspild, maar benut. Op termijn kunnen mogelijk nog andere bronnen op het warmtenet worden aangekoppeld; denk bijvoorbeeld aan aardwarmte, zonnewarmte, riothermie, laagwaardige biogrondstoffen etc.

Warmtebedrijf Apeldoorn heeft de (bedrijfs-)filosofie dat de energietransitie overal uit een locatie-specifieke mix van duurzame maatregelen zou moeten bestaan;  wind, zon, warmtepompen,  aardwarmte, restwarmte, (laagwaardige) biogrondstoffen etc.; samen allemaal noodzakelijk voor een succesvolle transitie!

Aansluiten

Particuliere aansluitingen groene warmte

De woningen vanaf Veld D in het project Ugchelen Buiten worden straks aangesloten op het groene warmtenet. Andere woningen in de nabijheid van het project kunnen wij op dit moment nog niet aansluiten. U kunt uw interesse vrijblijvend kenbaar maken via: klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl – Op het moment dat er meer mogelijk is, leest u dit onder andere terug op deze website.

Uw contract met Warmtebedrijf Apeldoorn

Wanneer u als bewoner van Ugchelen Buiten overgaat tot de daadwerkelijke aankoop van een woning met een groene warmte-aansluiting, dient u voorafgaand aan de oplevering van uw woning de ‘Individuele warmteleveringsovereenkomst’ samen met de ‘Machtiging automatische incasso’ ingevuld en ondertekend aan Warmtebedrijf Apeldoorn retour te sturen. De benodigde informatie vindt u op Mijn Groene Warmte.

Particuliere aansluitingen groene warmte in andere wijken in Apeldoorn

De gemeente werkt aan de Transitievisie Warmte. Hierin geeft de gemeente Apeldoorn aan welk plan er voorligt m.b.t. hoe de Apeldoornse wijken, in welke volgorde en op welke manier, aardgasvrij worden gemaakt. De definitieve versie van deze gemeentevisie (verwacht eind 2021) zal meer duidelijkheid geven m.b.t. uw vragen.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de gemeente Apeldoorn.

Warmtebedrijf Apeldoorn heeft, voorafgaand aan deze definitieve Transitievisie Warmte, nog geen concrete plannen om bestaande grondgebonden en of particuliere koopwoningen in uw wijk aan te sluiten op het warmtenet.  

Contact

Warmtebedrijf Apeldoorn
Telefoonweg 34
6712 GC Ede

Klantenservice 085 – 07 12 602
Voor storingen kiest u optie 1 in het keuzemenu 

Stel uw vragen bij voorkeur via e-mail: klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl