Warmtelevering onderbroken – 14 maart 2023

Update: 14 maart 13:00 uurDe werkzaamheden zijn afgerond; de nieuwe Buurtwarmte-unit is in gebruik. Er kan tijdelijk een ruisend geluid optreden omdat de woning / warmteset weer gaat verwarmen. Indien dit langer aanhoudt dan een half uur kunt u contact met ons opnemen voor een standaard-check.


Op 14 maart wordt de nieuwe Buurtwarmte-unit aangesloten op het warmtenet in uw wijk. Daarvoor moet de warmtelevering onderbroken worden. Dit zal starten om 09:00 uur. De onderbreking zal zo kort als redelijkerwijs mogelijk worden gehouden en uiterlijk 17:00 uur weer hervat worden, uitgaande van een normaal verloop van de werkzaamheden.

Wij informeren u over de voortgang via SMS op het bij ons bekende mobiele nummer.

Wij vragen u om vóór 09:00 uur de hoofdafsluiters van het warmtenet in uw meterkast te sluiten. Houdt deze gesloten tijdens de werkzaamheden. Zo blijft het verwarmingswater in uw systeem en voorkomt u schade aan uw vloerverwarmingspomp. U kunt ook de stekker van de vloerverwarmingspomp uit het stopcontact halen. Als u de hoofdafsluiters gesloten houdt tijdens de werkzaamheden, is dit niet noodzakelijk.

U vindt de afsluiters op de aansluitbeugel onder de warmte-afleverset, aan de linkerzijde bevinden zich een rode en een blauwe hendel, de nummers 1 en 2 in het onderstaande schema. Deze moeten in gesloten stand worden gezet (hendel horizontaal). Bij twijfel kunt ook alle hendels sluiten.

Warmteset WBAp

Na onze gereedmelding kunt u de afsluiters weer voorzichtig openen, begin daarmee altijd met de blauwe (retour) hendels. Omdat het water is afgekoeld zal er even behoorlijk wat stroming ontstaan door de set, deze wil zichzelf weer opwarmen. Dit is normaal en is uiterlijk met 15 tot 30 minuten verdwenen.