Aansluiten

Particuliere aansluitingen groene warmte

De woningen vanaf Veld D in het project Ugchelen Buiten worden straks aangesloten op het groene warmtenet. Andere woningen in de nabijheid van het project kunnen wij op dit moment nog niet aansluiten. U kunt uw interesse vrijblijvend kenbaar maken via: klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl – Op het moment dat er meer mogelijk is, leest u dit onder andere terug op deze website.

Uw contract met Warmtebedrijf Apeldoorn

Wanneer u als bewoner van Ugchelen Buiten overgaat tot de daadwerkelijke aankoop van een woning met een groene warmte-aansluiting, dient u voorafgaand aan de oplevering van uw woning de ‘Individuele warmteleveringsovereenkomst’ samen met de ‘Machtiging automatische incasso’ ingevuld en ondertekend aan Warmtebedrijf Apeldoorn retour te sturen. De benodigde informatie vindt u op Mijn Groene Warmte.

Particuliere aansluitingen groene warmte in andere wijken in Apeldoorn

De gemeente werkt aan de Transitievisie Warmte. Hierin geeft de gemeente Apeldoorn aan welk plan er voorligt m.b.t. hoe de Apeldoornse wijken, in welke volgorde en op welke manier, aardgasvrij worden gemaakt. De definitieve versie van deze gemeentevisie (verwacht eind 2021) zal meer duidelijkheid geven m.b.t. uw vragen.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de gemeente Apeldoorn.

Warmtebedrijf Apeldoorn heeft, voorafgaand aan deze definitieve Transitievisie Warmte, nog geen concrete plannen om bestaande grondgebonden en of particuliere koopwoningen in uw wijk aan te sluiten op het warmtenet.