Aansluiten

Particuliere aansluitingen groene warmte

De woningen vanaf Veld D in het project Ugchelen Buiten worden straks aangesloten op het groene warmtenet. Andere woningen in de nabijheid van het project kunnen wij op dit moment nog niet aansluiten. Op het moment dat er meer mogelijk is, leest u dit onder andere terug op deze website.

Uw contract met Warmtebedrijf Apeldoorn

Wanneer u als bewoner van Ugchelen Buiten overgaat tot de daadwerkelijke aankoop van een woning met een groene warmte-aansluiting, dient u voorafgaand aan de oplevering van uw woning de ‘Individuele warmteleveringsovereenkomst’ samen met de ‘Machtiging automatische incasso’ ingevuld en ondertekend aan Warmtebedrijf Apeldoorn retour te sturen. De benodigde informatie vindt u te zijner tijd op deze pagina, evenals het actuele tarievenblad.