Brandstofmix

Een slim warmtenet

Een slim groen warmtenet begint met een wijkwarmtenet en een kleine opweklocatie. Warmtebedrijf Apeldoorn heeft daarom een Buurtwarmte-unit aangesloten op het nieuwe wijkwarmtenet van Ugchelen Buiten. De Buurtwarmte-unit is in beheer van Duurzaam Opwekken Apeldoorn zorgt voor warm water in een slim warmtenet. Via dit warmtenet ontvangen de aangesloten woningen in Ugchelen Buiten  duurzame warmte voor hun ruimteverwarming en de verwarming van hun tapwater. Groene warmte; een duurzaam, toekomstbestendig alternatief. Hieronder leest u meer.

Buurtwarmte

De groene warmte voor de nieuwbouw wordt geleverd via een lokaal warmtenetwerk. In de aanleg hiervan, trekt Warmtebedrijf Apeldoorn gezamenlijk op met de gemeente Apeldoorn.

Buurtwarmte-unit
De groene warmte wordt geproduceerd door een Buurtwarmte-unit. Dat is nu een tijdelijke unit die deels gebruik maakt van pellets, gemaakt van restmateriaal (zaagsel) uit de Nederlandse houtverwerkende fabrieken.

Geluid
Het systeem veroorzaakt geen geluidshinder.
Afhankelijk van de buitentemperatuur varieert de frequentie, maar in de winter worden er ca. 1x in de 2 weken nieuwe pellets geleverd. Het lossen hiervan kan wel gepaard gaan met enig geluid.

Geur 
De reguliere situatie is dat er waterdamp vrijkomt. Vanwege de volledige verbranding is er op die momenten geen sprake van rook of geur. Bij koude is het mogelijk om die warme waterdamp uit de schoorsteen te zien komen (stoom met water).

Wel heeft het systeem te maken met regelmatige starts en stops; bij onderhoud of bijvoorbeeld bij het opschakelen bij een warmte-piekvraag in de ochtenden. Daarbij is de verbranding tijdelijk onvolledig, omdat het systeem dan op temperatuur moet komen. Op die momenten kan er tijdelijk enige geur waarneembaar zijn. Dit valt onder het regulier functioneren van de installatie. Eventuele hinder is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij een matige wind is de geur naar alle waarschijnlijkheid minder waarneembaar dan bijvoorbeeld op een windstille dag.

Voor het maken van groene warmte benutten we dus lokale en regionale pellets zonder ander nut. Met elkaar realiseren we een duurzaam Apeldoorn!

Meer informatie en vragen over de Buurtwarmte-Unit, de benutte biogrondstoffen en de emissies via de beheerder van de installatie Duurzaam Opwekken Apeldoorn: www.duurzaamopwekkenapeldoorn.nl