Compensatie bij storing

Indien wij een collectieve storing niet kunnen verhelpen binnen 8 uur, dan hebben particuliere klanten conform de Warmtewet mogelijk recht op een vergoeding.

Houd er s.v.p. rekening mee dat het recht hebben op een vergoeding afhangt van uw individuele meterdata en uw precieze locatie op het warmtenet.

U hoeft uw compensatieverzoek niet aan ons door te geven. Op het moment dat u recht heeft op een compensatie ontvangt u bericht van Warmtebedrijf Apeldoorn.


Klik hier voor meer informatie over compensatie bij warmtestoringen volgens de Nederlandse Warmtewet. U wordt niet gecompenseerd indien:

  • U als klant, of de betreffende storing niet onder de compensatieregeling van de Warmtewet valt,
  • De onderbreking van de levering van warmte is voorzien, mits de leverancier de getroffen verbruiker tenminste drie dagen van tevoren op geschikte wijze op de hoogte heeft gesteld; of
  • De onderbreking van de levering van warmte zijn oorsprong vindt in de binneninstallatie van de verbruiker; of
  • De storing korter duurt dan de gestelde wettelijke tijdsduur.