Slim warmtenet

Een slim warmtenet

Stadsverwarming bestaat al sinds 1920 en er zijn ca. 230 warmtenetten in Nederland. De term stadsverwarming heeft nu nog wel eens een negatieve lading vanwege de ‘kinderziektes’  van vroeger. Met Scandinavische landen als voorbeeld ontwikkelen we slimme groene warmtenetten in Nederland. Hierin wordt vraag en aanbod afgestemd zodat de warmtelevering zeer efficiënt verloopt.

Hierdoor en door de toepassing van slimme, moderne warmteleidingen, is temperatuurverlies over de leidingen tot een minimum beperkt – nihil.  De mogelijkheden van een slim net gaan nog verder; er kunnen allerlei duurzame bronnen op worden aangesloten; denk aan restwarmte van de industrie of zelfs aardwarmte.

Buurtwarmte

De groene warmte voor de nieuwbouw wordt geleverd via een lokaal warmtenetwerk. In de aanleg hiervan, trekt Warmtebedrijf Apeldoorn gezamenlijk op met de gemeente Apeldoorn. De groene warmte wordt geproduceerd door een Buurtwarmte-unit. Voor het maken van groene warmte benutten we lokale en regionale pellets / houtchips die verder geen nut meer hebben.

De Buurtwarmte-unit wordt straks netjes ingepast in zijn omgeving. De unit stoot geen rook uit, maakt geen lawaai en voldoet aan alle gestelde normen. Alleen bij het opstarten van de ketel is er mogelijk een lichte openhaard-geur waarneembaar, maar dit duurt slechts een paar uur.

De vervoersbewegingen voor het aanleveren van pellets en chips zijn beperkt tot maximaal drie per week, maar doorgaans zal dit minder vaak zijn. In Nederland staan inmiddels tientallen soortgelijke units; in het buitenland is de unit een veelgebruikte verduurzamingsoplossing.

Voor het maken van groene warmte benutten we lokale en regionale resthoutsnippers die verder geen nut meer hebben. Met elkaar realiseren we een duurzaam Apeldoorn!