Slim warmtenet

Een slim warmtenet

Een slim groen warmtenet begint met een wijkwarmtenet en een kleine opweklocatie. Warmtebedrijf Apeldoorn heeft daarom een Buurtwarmte-unit aangesloten op het nieuwe wijkwarmtenet van Ugchelen Buiten. De Buurtwarmte-unit zorgt voor warm water in een slim warmtenet. Via dit warmtenet ontvangen de aangesloten woningen in Ugchelen Buiten  duurzame warmte voor hun ruimteverwarming en de verwarming van hun tapwater. Groene warmte; een duurzaam, toekomstbestendig alternatief. Hieronder leest u meer.

Buurtwarmte

De groene warmte voor de nieuwbouw wordt geleverd via een lokaal warmtenetwerk. In de aanleg hiervan, trekt Warmtebedrijf Apeldoorn gezamenlijk op met de gemeente Apeldoorn. De groene warmte wordt geproduceerd door een Buurtwarmte-unit. Voor het maken van groene warmte benutten we lokale en regionale biobrandstoffen in de vorm van pellets die verder geen nut meer hebben.

De Buurtwarmte-unit wordt straks netjes ingepast in zijn omgeving. De unit stoot geen rook uit, maakt geen lawaai en voldoet aan alle gestelde normen. Alleen bij het opstarten van de ketel is er mogelijk een lichte openhaard-geur waarneembaar, maar dit duurt slechts een paar uur.

De vervoersbewegingen voor het aanleveren van pellets zijn beperkt tot maximaal drie per week, maar doorgaans zal dit minder vaak zijn. In Nederland staan inmiddels tientallen soortgelijke units; in het buitenland is de unit een veelgebruikte verduurzamingsoplossing.

Voor het maken van groene warmte benutten we lokale en regionale biogrondstoffen zonder ander nut. Met elkaar realiseren we een duurzaam Apeldoorn!