Tarieven

Gefeliciteerd! Uw woning wordt aangesloten op het groene warmtenet. Met groene warmte in uw woning bent u ontzorgd en draagt u bij aan een duurzame toekomst!

Wat ontvangt u wanneer u bent aangesloten op een groen warmtenet:

  • Allereerst natuurlijk de producten ruimteverwarming en warm tapwater; hiermee levert u een grote bijdrage aan CO₂-besparing.
  • U maakt gebruik van onze warmteset met digitale meter, die wij op afstand uitlezen.
  • Op de warmteset treft u straks onze sticker met het telefoonnummer van onze 24 uurs-service. Met groene warmte heeft u één aanspreekpunt dat verstoringen in de warmtelevering voor u verhelpt.
  • Er vindt een kosteloze reparatie of vervanging van de warmteset plaats wanneer dat nodig is.
  • U bent beschermd door de Nederlandse warmtewet die ervoor zorgt dat u bij storing onder bepaalde regels gecompenseerd wordt.
  • U heeft een veilig alternatief voor aardgas in huis en bespaart tot wel 90% op uw CO₂-uitstoot; duurzaamheid vanuit een slim warmtenet voor u én de komende generaties!

Wat betaalt u voor groene warmte (prijspeil 2020):

Als gebruiker van groene warmte bent u beschermd door de Nederlandse Warmtewet; in Nederland is sprake van een geheel gereguleerde markt. De Nederlandse overheid heeft de warmtetarieven vastgelegd in de Warmtewet, en de  ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt voor elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast.

Meer info: https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven

Uw verbruik is afhankelijk van een aantal zaken

Naast woningtype, grootte en leeftijd van de woning spelen andere zaken een rol; denk aan uw stookgedrag, de gezinssamenstelling, het weer en hoe (vaak) u ventileert. Gaat u uw woning zelf bouwen, dan neemt u wellicht ook al bouwwarmte af. Het verbruik ligt het eerste jaar bij nieuwbouw hoger in verband met het droogstoken van de woning.