Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Neem met uw onderhoudsverzoek contact op met Warmtebedrijf Veenendaal – 085 – 07 12 602
Neem zo spoedig mogelijk contact op met Warmtebedrijf Apeldoorn: 085 – 07 12 602 - Ons storingsnummer is 24 uur per dag bereikbaar.
U ontvangt (straks) groene warmte van ons omdat uw (nieuwe) woning is aangesloten op het groene warmtenet in Apeldoorn. U heeft hiervoor een contract met ons afgesloten.

Indien u dit nog niet gedaan heeft, kijk dan snel op deze website onder ‘Mijn groene Warmte’ hoe u alles regelt.

Let op: Warmtebedrijf Apeldoorn levert groene warmte voor ruimteverwarming en duurzaam verwarmd tapwater. U dient zelf uw elektriciteitsleverancier en waterleverancier te contracteren.

Bent u een zakelijke klant? Neem contact met ons op via 085 – 07 12 601

Bent u een particuliere klant? U vindt het 'Afmeldformulier groene warmte' onder 'Mijn Groene Warmte'. Vul het in en stuur het per post of per mail retour aan ons.

Belangrijk! Op het moment dat u het eind-meterstandenformulier met uw verhuurder of makelaar ondertekent, dient u hiervan eveneens een kopie te sturen naar Warmtebedrijf Apeldoorn:

Warmtebedrijf Apeldoorn klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC Ede.

Wanneer u doof of slechthorend bent, heeft Warmtebedrijf Apeldoorn een speciale service voor u ingericht.

U kunt aangeven hiervan gebruik te willen maken door een mail met dit verzoek te sturen aan klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl

Wij sturen u dan bijbehorende documentatie op.

In de aansluiting op het koud water zit een inlaatcombinatie. Dat is verplicht. Uit de inlaatcombinatie kan water komen, daarom is er een aansluiting op het riool aanwezig. Dit is de grijze buis: een sifon of waterslot, net als bij een wastafel. Deze kan droog komen te staan, waardoor er stankoverlast kan ontstaan: u ruikt het riool!

De oplossing is om een beetje water in de opening van de sifon te gieten en daarna een scheut zonnebloemolie of olijfolie. De olie gaat verdamping tegen en dit lost het geurprobleem direct op.

Gecondoleerd met uw verlies. Als nabestaande of zaakwaarnemer van de overledene kunt u het Afmeldformulier groene warmte invullen en ondertekend sturen naar: klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl of Warmtebedrijf Apeldoorn Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC Ede. Heeft u nog andere vragen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice op 085 – 07 12 602
Uw voorschotbedrag is gedurende de eerste 12 maanden gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld gezin in uw soort woningtype, daarna wordt het afgestemd op uw persoonlijke verbruik.

U betaalt elke maand hetzelfde voorschotbedrag; in de zomer en in de winter, ongeacht uw verbruik. Na een jaar ontvangt u een gespecificeerde jaarrekening, waarop u ziet of u geld terugkrijgt of dat u dient bij te betalen. Net als bij aardgas, geldt voor groene warmte; als u minder stookt, betaalt u ook minder.

Particulieren worden beschermd door de Nederlandse Warmtewet; u betaalt niet meer dan een gemiddelde bewoner van een identieke woning met een gasaansluiting. Bekijk het Tarievenblad voor de actuele tarieven, zoals deze zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Indien wij een collectieve storing niet kunnen verhelpen binnen 8 uur, dan hebben particuliere klanten conform de Warmtewet mogelijk recht op een vergoeding.

Deze wettelijke vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak. Houd er s.v.p. rekening mee dat het recht hebben op een vergoeding afhangt van uw individuele meterdata en uw precieze locatie in het warmtenet.

U hoeft uw compensatieverzoek niet aan ons door te geven; op het moment dat u recht heeft op een compensatie ontvangt u bericht van Warmtebedrijf Apeldoorn.

U wordt niet gecompenseerd indien:

* U als klant, of de betreffende storing niet onder de compensatieregeling van de Warmtewet valt,

* De onderbreking van de levering van warmte is voorzien, mits de leverancier de getroffen verbruiker tenminste drie dagen van tevoren op geschikte wijze op de hoogte heeft gesteld; of

* De onderbreking van de levering van warmte zijn oorsprong vindt in de binneninstallatie van de verbruiker; of

* De storing korter duurt dan de gestelde wettelijke tijdsduur voor compensatie.

Gedurende de eerste 12 maanden houden wij een standaardbedrag aan; voor sociale huurwoningen ligt dit bedrag lager dan voor koopwoningen. Kijk onder ‘Mijn groene warmte’ voor de actuele tarieven.

Na 12 maanden ontvangt u een jaarafrekening van ons en ziet u of u dient bij te betalen of geld van ons terugkrijgt. Na deze 12 maanden passen wij het maandbedrag aan, aan uw persoonlijke situatie.

Indien u dit persoonlijke maandbedrag vervolgens wenst te wijzigen, dan kunt u dit per mail doorgeven op klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl

Wanneer u uw woning met aansluiting op groene warmte betrekt, wordt pas in de eerste volledige kalendermaand het voorschotbedrag voor het eerst geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 25e van de kalendermaand.

Uw verbruik, vastrecht e.d. van de eerste onvolledige maand, worden verrekend in de jaarafrekening die u na 12 maanden van ons ontvangt. Daarin leest u of u dient bij te betalen of geld terugkrijgt.

U kunt uw rekeningnummer wijzigen door het Formulier Wijziging Rekeningnummer in te vullen en ondertekend retour te sturen aan: Warmtebedrijf Apeldoorn Telefoonweg 34, 6712 GC Ede of per mail naar: klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl
Wij stellen het op prijs als u een mail wilt sturen met uw vraag naar: klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl
Of u zelf (al dan niet) kiest voor groene warmte in uw woning, is afhankelijk van uw situatie. Bent u huurder dan kiest de verhuurder (al dan niet) voor groene warmte. Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf of stemt u binnen de VvE. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u nader informeren. Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame bronnen. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor groene warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een groene warmte-aansluiting opgeleverd; opzeggen daarna is gewoon mogelijk
Nee, U bent niet verplicht om groene warmte af te nemen. De warmteset heeft altijd enig verbruik voor de warmhoudfunctie, maar wat u niet verbruikt (ruimteverwarming en warmt tapwater), betaalt u ook niet. De vaste kosten voor aansluiting, onderhoud en vastrecht betaalt u wel.
Ja, dat kan. Particuliere woningeigenaren die klant zijn van Warmtebedrijf Apeldoorn kunnen hun contract met ons beëindigen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl of 085 – 07 12 602.

Woningeigenaren dienen daarna zelf voor een (duurzame) alternatieve verwarmingsmethode te zorgen. Bij een collectieve aansluiting zoals een VvE of in het geval van verhuur, kunt u uw vraag hierover stellen aan het VvE-bestuur, resp. uw verhuurder.

In veel gevallen kan dat, in een aantal gevallen kan dat niet. De mogelijkheden voor volledig afsluiten zijn afhankelijk van uw woonsituatie. Omdat dit maatwerk betreft zal in alle afzonderlijke gevallen door Warmtebedrijf Apeldoorn bekeken moeten worden wat er mogelijk is en welke kosten er bij afsluiting komen kijken. Neem hiervoor contact met ons op via klantenservice@warmtebedrijfapeldoorn.nl of 085 – 07 12 602
Nee, overname van de warmteset is niet mogelijk; deze blijft in eigendom van Warmtebedrijf Apeldoorn. Vanuit de Nederlandse Warmtewet is Warmtebedrijf Apeldoorn verplicht de set in eigendom te houden om technische en veiligheidsredenen. Een slecht functionerende warmteset heeft bijvoorbeeld niet alleen gevolgen voor de warmte in de woning, maar ook op de werking van het warmtenet en de leveringszekerheid.
Nee, overstappen is bij groene warmte niet mogelijk. Anders dan bij aardgas of elektriciteit brengt het lokale karakter van een warmtenet zoals in Apeldoorn met zich mee dat er zich één leverancier op dit warmtenet bevindt. Indien er zich meerdere leveranciers op één lokaal warmtenet zouden bevinden, dan zou dit vanwege inefficiëntie (en in tegenstelling tot bijvoorbeeld het landelijke aardgasnet) eerder zorgen voor een verhoging, dan voor een verlaging van de consumentenprijs.

Het niet kunnen overstappen betekent echter niet dat warmteleverancier vrij spel heeft; de consument wordt beschermd door de Nederlandse Warmtewet. De maximale warmte-tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM kan ook ingrijpen in de tarieven als een Warmtebedrijf een te hoog rendement behaalt.

U kunt uw melding het beste doen, op het moment dat deze speelt via ons 24-uur servicenummer 085 – 07 12 602. Wij vinden het belangrijk dat u wij uw melding altijd kunnen aannemen, dus u krijgt 24/7 een medewerker aan de lijn die uw melding aanneemt.

Op dat moment gaan wij na waar de oorzaak van uw melding of klacht ligt. Afhankelijk van de urgentie van uw klacht, nemen wij binnen of buiten kantooruren weer contact met u op. Dan informeren wij u nader over de oorzaak. Waar mogelijk bieden wij op dat moment ook de oplossing voor uw klacht of melding, of de mogelijke verdere opvolging daarvan.

Ook als u bezorgd bent, gaan wij graag direct met u in gesprek!

Wij hebben de warmtetarieven zo laag mogelijk gehouden. Onze vaste tarieven zijn niet gestegen ten opzichte van 2021. Onze GJ tarieven wel, omdat de inkoopprijzen zijn gestegen en de SDE subsidie is verminderd. De overheid compenseert afnemers van aardgas en warmte via de energiebelasting. Als we de warmtetarieven vergelijken met de kosten van aardgas, kunnen we in 2022 vaststellen dat warmte het meest prijsgunstige alternatief is.

Voor de prijsstijging van onze warmte zijn er dus 2 redenen:

De SDE+ subsidie is verminderd Het produceren van groene warmte is duurder dan aardgas. Om de omslag naar duurzame energie mogelijk te maken, heeft de overheid SDE+ subsidie toegekend. Omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de hoge aardgasprijzen, voor 2022 hogere maximum-warmtetarieven heeft vastgesteld, houdt de overheid er rekening mee dat een warmtebedrijf deze maximumtarieven volledig aan de klanten doorberekent. Als gevolg hiervan heeft de overheid de SDE+ subsidie verminderd.

De inkoopkosten zijn gestegen De hogere energieprijzen zijn één van de redenen voor een stijging van de inkoopkosten. Een stijging van de inkoopkosten betekent een hogere kostprijs van onze warmte.

Nee. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één kalenderjaar van kracht. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief het hele jaar ongewijzigd.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) baseert de maximum-warmteprijzen op de prijzen voor aardgas. Hier komt de huur van de warmteafleverset nog wel bij. Net als voor aardgas geldt voor groene warmte: hoe minder u stookt, hoe meer u bespaart.

Een zakelijke aansluiting is vaak zelfs goedkoper uit met groene warmte; wij maken graag een vrijblijvend prijsvergelijk t.b.v. uw bedrijfspand, (sport-)accommodatie of appartementencomplex; gebaseerd op uw specifieke situatie.

Daar kunnen we geen uitspraken over doen, omdat we dat niet kunnen voorspellen. De prijzen voor energie zijn afhankelijk van verschillende factoren. Als het een strenge winter wordt en we meer energie nodig hebben, zullen de aardgasprijzen verder stijgen.

Ook de beschikbare hoeveelheid aardgas vanuit Rusland speelt een belangrijke rol in de hoogte van energieprijzen. Als er minder gas beschikbaar is, kunnen de prijzen verder stijgen. Zeker is dat de warmtetarieven tot 31 december niet veranderen. De eerstvolgende keer dat de warmtetarieven wijzigen is per 1 januari 2023.

De maximum prijs die ACM heeft bepaald, volgen we niet. Onze prijsstijging blijft beperkt.

We hebben wel te maken met gestegen kosten van bedrijfsvoering, salariskosten, energiekosten en vermindering van subsidie voor de productie van de warmte. Daarom is het wel nodig onze tarieven aan te passen, zodat we continuïteit van levering kunnen garanderen.

De ACM bepaalt de maximum tarieven die we mogen vragen, en controleert daarnaast of onze winst niet te hoog wordt.

Voor een deel van de kosten van aardgas en elektriciteit is het de laatste jaren mogelijk om van leverancier te wisselen. Dat is een vrije markt. Voor transport en netwerk geldt ook dat u niet kunt kiezen. Dat deel is ook gereguleerd. De gedachte is dat doordat consumenten kunnen wisselen, de marktpartijen altijd het meest gunstige aanbod aan de consument zullen willen doen en dat daardoor de prijzen laag blijven.

Er zit wel een schaduwkant aan deze redenering. De afgelopen maanden hebben we gezien dat een aantal prijsvechters failliet zijn gegaan. Consumenten werden geconfronteerd met een stijging van de kosten van honderden euro’s per maand. De lage prijzen bleken te laag om continuïteit te garanderen.

Om ervoor te zorgen dat warmteleveranciers geen misbruik maken van hun positie, controleert de ACM de markt. De ACM stelt maximum prijzen vast en ze controleren of warmteleverancier niet teveel winst maken. Op deze manier is de consument er ook zeker van dat ze een prijs betalen die niet te hoog is. Door de hoge energietarieven is warmte het goedkoopste alternatief, in vergelijking met een nieuw af te sluiten contract voor aardgas of elektriciteit.

Onze tarieven zijn bepaald op basis van de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren. Deze kosten kunnen per warmteleverancier verschillen waardoor er ook verschillen in tarieven kunnen ontstaan. Alle leveranciers publiceren hun tarieven op de website, zodat een prijsvergelijking eenvoudig te maken is.
We denken graag mee om toch te besparen in de kosten. Kijk voor handige bespaartips eens op www.iedereendoetwat.nl of www.milieucentraal.nl/energie-besparen/

Isolatiemaatregelen worden vaak gesubsidieerd, waardoor het aantrekkelijk kan zijn deze maatregelen nu te nemen.

Door de stijgende energieprijzen heeft de overheid ervoor gekozen om alle huishoudens in Nederland een extra vergoeding te geven. De extra vergoeding voor warmte (en gas) bedraagt € 265,- voor het jaar 2022 (€ 22,- per maand). De vergoeding wordt gegeven als korting op de energiebelasting op de elektriciteitsrekening, bovenop de al bestaande belastingkorting van € 560,- die vorig jaar ook al gold. Deze vergoeding ontvangt u daardoor terug via een lagere elektriciteitsrekening en dus niet via onze warmterekening.

Voor mensen met een laag inkomen zijn nog aanvullende mogelijkheden voor een financiële compensatie. Deze compensatie loopt via de gemeente.

Controleer bij het eerstvolgende verbruikskostenoverzicht of uw huidige voorschotbedrag past bij uw verwachting over het eventueel bijbetalen of ontvangen bij de jaarafrekening.

U kunt ervoor kiezen om het voorschotbedrag aan de aangepaste tarieven aan te laten passen. U kunt daarmee een bijbetaling bij de jaarafrekening voorkomen. We adviseren u om het verbruikskostenoverzicht dat u eind januari ontvangt te bekijken. Op dit overzicht wordt gerekend met de nieuwe tarieven vanaf januari 2022 en kunt u zien of een bijbetaling wordt verwacht. Als u uw voorschot wilt aanpassen, kunt u via deze maillink aangeven dat u uw voorschot wilt aanpassen. Wij passen het voorschot dan voor u aan en u ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging daarvan. Als u in januari, februari of maart een jaarafrekening ontvangt, hoeft u niets te doen. Bij de jaarafrekening wordt het voorschotbedrag aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.

De ACM gebruikt daarvoor een vaste rekenmethode, die complex is. Ze maken daarvoor gebruik van de tarieven voor aardgas die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2022 gemiddeld rekenen, voor een standaard product met de looptijd van een jaar. Omdat de prijs die wij per 1 januari berekenen veel lager is dan het ACM tarief, kunnen we constateren dat onze duurzame warmte aanzienlijk goedkoper is dan het gebruik van aardgas.

Meer info: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/hoe-stelt-acm-warmtetarieven-vast

We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de tarieven meerdere jaren vast te zetten.

Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht. Zo ben je er zeker van dat je het hele jaar hetzelfde tarief betaalt. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief tot het eind van het kalenderjaar onveranderd.

Gemeentes hebben van de overheid budget gekregen om mensen die in de knel komen door de gestegen kosten van energie nog extra te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
Warmtebedrijf Apeldoorn is een particuliere organisatie. Voor de continuïteit van het bedrijf is winst maken nodig. Wij zijn een bedrijf dat vrij recent is gestart en we hebben grote investeringen gedaan en zullen die ook de komende jaren blijven doen.

Op dit moment is er geen sprake van winst, wel van een positief rendement op de investeringen en we hebben een gezonde bedrijfsvoering. Eventuele winst die wordt gemaakt, zal de komende jaren direct opnieuw geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet.

De ACM controleert of een warmtebedrijf teveel winst maakt. Zij mogen ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst maakt. Zij kunnen verder onderzoeken of een warmteleverancier misbruik maakt van zijn machtspositie. En of zijn tarieven onredelijk hoog zijn.

Meer informatie : https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven